Sustainability.

alt text

Hållbarhet är en grundpelare i vår verksamhet, vi tänker alltid på det arv vi lämnar till nästa generation. Under de senaste 10 åren har vi satsat stora resurser för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Vi kräver detsamma från våra leverantörer, eftersom vi vill vara en del av ett hållbart system där respekt för naturen är av största vikt, och där vi alltid strävar efter att skapa "mer från mindre".

Under de senaste åren, har vi investerat mer än 400 000 € i utrustning som reducerar förbrukningen av resurser som elektricitet och vatten till ett minimum, och samtidigt ökat återvinning och återanvändning av material.

Råmaterial
Vår huvudsakliga råvara är spånskivor. För att säkerställa ursprunget av materialet i spånskivorna köps alla skivor uteslutande från leverantörer som certifierats av Forest Stewardship Council® (FSC® C106970), en global ideell organisation som helt ägnar sig åt främjandet av hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. FSC®-certifieringar är inget som enkelt beviljas. Det första villkoret är en verksamhet helt enligt lokala lagar och förordningar. En omfattande FSC-revision sker varje år, och våra kunder har när som helst rätt att be om oannonserade revisioner. Revisionerna hanteras av en tredje part, ett oberoende internationellt företag, som har tillgång till våra interna dokument samt de dokument som tillhandahålls av våra leverantörer. Under 2017 arbetar vi också med våra leverantörer av wellpapp för att säkerställa att även materialet som används för förpackningar kommer från FSC-certifierade källor, vilket ytterligare minskar eventuell miljöpåverkan.

Återvinning
Återvinning på Ecolor har varit i fokus sedan 2005 då vi startade verksamheten. Att källsortera vårt avfall var ett naturligt val för oss från början då vi ville föregå med gott exempel, redan innan återvinning blev obligatoriskt. Vi återvinner papper, metall och plast, samt mindre mängder av andra material. Överblivet träbaserat material från vår tillverkning är aldrig bortkastat, det används först och främst för att värma upp fabriken och för att producera varmvatten (t.ex för duschar), vilket gör att vi ytterligare kan skära ner behovet av energi från traditionella källor. Den återstående mängden säljs vidare till specialiserade företag som använder materialet i sina processer.

Vatten och energi
Sedan 2016 samlar vi upp regnvatten från fabrikens tak i en särskild vattentank, vattnet filtreras för att sedan användas i sanitära installationer i fabriken. Året innan, 2015, investerade vi i ny belysning i hela fabriken; vi bytte från traditionella neonljus till LED, det mest effektiva och miljövänliga valet marknaden kan erbjuda i dagsläget.