Kontakt.

AVDELNINGAR KONTAKT

KVALITET
+40 720 660 694

MILJÖ, Hälsa, säkerhet
+40 720 660 545

PRODUKTION
+40 720 660 902

INKÖP
+40 720 660 407

SUPPLY CHAIN MANAGER
+40 720 660 360

LEAN
+40 720 660 292PERSONAL
+40 372 660 604

EKONOMI
+40 720 660 711

UNDERHÅLL
+40 720 660 717

OPERATIONAL CHEF
+40 720 660 999

vVD
+40 720 660 699

VD
+40 720 660 880